خرید ممبر واقعی و آنلاین گروه تلگرام

در این روش اعضایی که به گروه تلگرام مد نظر اضافه می شوند کاملاً افراد واقعی و از تمامی اقشار و از تمایی سنین می توانند باشند. امکان فعالیت اعضای اد شده به گروه وجود داشته و در نتیجه جو گروه و موضوع گروه شما در میزان فعالیت و ریزش و ماندگاری اعضای اد شده در کانال تاثیر مستقیم دارد.
  • به طور مثال idChannel@
  • مثال : 09178799846
  • 0 تومان

شماره پشتیبانی : 09135624221

تماس در تلگرام